Energiahoid
Esileht
Teenused
Hinnakiri
Kasulikku
Kontakt


Energiamärgis
Energiaaudit
Termograafia

 

 

Ehitusseaduses on energiaaudit defineeritud järgmiselt.

Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones. Energiaauditi aruanne kajastab eelkõige hoone seisukorra kirjeldust, tarbitavate ressursside hinda ja kogust iseloomustavaid andmeid, nende analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi.

Energiaauditite läbiviimisel Eestis on kasutatud erinvaid auditeerimise vorme ja nõudeid, näiteks:

KredExi auditeerimise juhend,

Korteriühistute Liidu suunised auditite läbiviimiseks,

Majadus- ja Kommunikatsiooiministeeriumi energiaauditi ankeet,

Taani Tehnoloogia Instituudi ja TTÜ ühise audiitorite koolituskursuse käigus soovitatud auditi aruande vorm.

 

Meie poolt läbiviida kortermaja energiaauditi struktuur on järgmine:

1. eessõna,

2. kokkuvõte energiavarustusest ja säästuettepanekud (säästu %),

3. objekti energiakasutuse hetkeseis,

4. objekti energiakasutuse analüüsi tulemused, säästumeetmed ja majanduslik tasuvus, soojusbilanss,

6. sisekliima mõõtmistulemused

5. lisad. Näiteks esitatakse siin täiendavaid analüüsitulemusi, millisele kütteliigile oleks otstarbekas üle minna, millist elektrienergia paketti valida jm.

 

Energiaauditi üldiseks eesmärgiks on kindlaks teha hoone energeetiline olukord. Olukorra uuringuna on energiaaudit kasulikuks vahendiks valmistamaks ette hoone pikaajalise renoveerimise kava.

Energiaauditit võib kasutada mitmel eesmärgil:

1. võimaluste leidmine energiale tehtavate kulutuste alandamiseks ja sisekliima parandamiseks
2. energiasäästumeetmete kavandamiseks
3. laenutaotluse põhjendamiseks
4. energiamärgise koostamiseks

 

 

Lisainformatsioon:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  www.mkm.ee

Energiasäästu portaal  www.kokkuhoid.energia.ee

Energiasäästu kompetentsikeskus  www.kredex.ee

e3 portaal www.e3portal.vtt.fi

Motiva  www.motiva.fi

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2015. a määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“.

 

uudis 1

KredEx toetab korterelamuid renoveerimistöödel

2011-01-03
uudis 2

Tallinn katab korteriühistule energiamärgise kuludest 95,87 eurot

2010-02-10
uudis 3

Energiamärgis aitab valida säästlikuma kodu

2010-02-10

Energiahoid OÜ info@energiahoid.ee