Energiahoid
Esileht
Teenused
Hinnakiri
Kasulikku
Kontakt


Energiamärgis
Energiaaudit
Termograafia

Energiamärgise eesmärk on anda teada hoone energiatarbimine.

 

Energiamärgise kehtestamise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ energiatõhususe kohta.

 

Mida kujutab endast energiamärgis?

Vastavalt ehitusseaduse § 3¹ on energiamärgis dokument, mis väljastatakse projekteeritavale või olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele ja mille eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine. Energiamärgisele tuleb lisada hoone energiatarbimist vähendavate abinõude loetelu.
 

Energiatarbimine hõlmab hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks ja ventilatsiooniks vajaliku energia hulka ning kasutatud elektri kogust.

Alates 01.01.2009 on energiamärgis kohustuslik:

  • ehitatavatel hoonetel;
  • üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga avalikel hoonetel (energiamärgis tuleb nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale);
  • hoonete või nende osade ostjatel ja rentnikel on õigus nõuda müüjalt või rendile andjalt energiamärgist.

 Energiamärgis võib põhineda:

1) energiaarvutusel;
2) mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel.

Projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele saab nõuda vaid energiaarvutusel põhineva energiamärgise väljastamist

Olemasolevale hoonele väljastatakse üldjuhul mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis (edaspidi olemasoleva hoone energiamärgis).

Energiamärgise kehtivus on 10 aastat.
 

OLEMASOLEAVA HOONE ENERGIAMÄRGISE  VÄLJASTAMISEKS  VAJALIKUD LÄHTEANDMED:

1. hoone ehitusregistri kood ja aadress;

2. hoone ehitamise aeg;

3. hoone köetav pind m2; 

4. kütteks kasutatud kütuste või energiate kogused, soovitavalt viimase kolme aasta kohtal (üksikute kütuste või energiate kaupa);

5. sooja tarbevee ettevalmistuseks kasutatud kütuste või energiate kogused, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul (üksikute kütuste või energiate kaupa);

6. hoones kasutatud elektrikogus ( k.a korterite tarbimised), mida ei tarbitud kütteks (kWh/a, MWh/a), soovitavalt viimase kolme aasta kohta;

7. gaasi kogused, mida ei ole tarbitud kütteks ja sooja vee valmistamiseks (näiteks gaasipliidid jm);

8. hoones teostatud olulisemad renoveerimistööd ja aeg.

   

Energiamärgise tellimine on lihtne:

a) võtke meiega ühendust telefonil 56 498459 või e-postil info@energiahoid.ee ja me tuleme kohale,

b) laadige meie kodulehelt tellimisankeet ja saatke see meile  e-postil: info@energiahoid.ee
 

KUI TEIL EI ÕNNESTU KÕIKI LÄHTEANDMEID VÄLJA SELGITADA, SIIS VÕTKE PALUN MEIEGA ÜHENDUST JA TEEME KOOS!

Tellimisankeet

    

 

Hooned, mille puhul energiamärgis ei ole nõutav:

1) hooned, mis on tunnistatud mälestisteks vastavalt «Muinsuskaitseseadusele» ja mille olemust või välisilmet muudaks energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt;
2) kultus- ja tavandihooned;
3) hooned, mille kasutusiga on kuni kaks aastat;
4) tööstushooned, töökojad ja madala energiavajadusega, eluruumideta põllumajandushooned;
5) hooned, mida kasutatakse elamiseks vähem kui neli kuud aastas;
6) hooned, mille ruumide kasulik pind on kuni 50 m2.

Energiamärgis aitab hinnata kinnisvara väärtust. Mida kõrgem on energiamärgisel näidatud klass, seda väiksem on hoone energiatarbimine ja seda suurem on kinnisvara väärtus.
 

uudis 1

KredEx toetab korterelamuid renoveerimistöödel

2011-01-03
uudis 2

Tallinn katab korteriühistule energiamärgise kuludest 95,87 eurot

2010-02-10
uudis 3

Energiamärgis aitab valida säästlikuma kodu

2010-02-10

Energiahoid OÜ info@energiahoid.ee